O společnosti

Michelské pekárny vznikly v 70. letech jako součást podniku Pražské pekárny a mlýny, spolu s rozsáhlým areálem v Praze 4 - Michli, ve kterém od r. 1975 fungovala tehdejší první pražská moderní průmyslová pekárna.

Společnost Michelské pekárny a. s. byla založena na základě zakladatelského plánu ze dne 11. 3. 1991, kterým bylo stanoveno představenstvo, dozorčí rada, revizor účtů a byly schváleny stanovy. Jednalo se o jednorázové založení a.s. podle §25 zák. č. 104/90 Sb.

Zakladatelem společnosti byl státní podnik Michelské pekárny Praha, s. p. se sídlem v Praze 4, Pekárenská 10. Ministerstvo zemědělství ČR dalo souhlas s vložením části majetku, ke které měl státní podnik právo hospodaření, do akciové společnosti svým rozhodnutím ze dne 22. 3. 1991, č.j. 1619/91 - 510. Bylo splaceno 100% základního kapitálu.

Od 1. 10. 2012 byla upravena organizační struktura, která dala za vznik holdingu Michelské pekárny, jež je aktuálně tvořen těmito společnostmi :
Michelské pekárny a. s. (mateřská společnost),
Michelské pekárny Premium s. r. o. (100% dceřiná společnost).

V roce 2015 došlo k prodeji pražského areálu a přesunu části výroby do jiné lokality.

Michelské pekárny Premium s. r. o. jsou dceřinou společností společnosti Michelské pekárny a. s.
Michelské pekárny Premium s. r. o. jsou výhradním výrobcem a vlastníkem ochranné známky populárních výrobků řady Metro dezert. Ve svém portfoliu dále nabízejí extrudované výrobky, jako jsou Křehké plátky a jiné tržní druhy, vyráběných také pod ochranou známkou Dobré pečivo.

Historie výroby Metro Dezertu

Metro dezert byl vyroben poprvé v roce 1974. Linka byla koupena v Holandsku a umístěna na generálním ředitelství podniku Pražské pekárny a Mlýny (PPaM), s. p. V roce 1975, kdy byla spuštěna výroba v novém odštěpném závodě Michle, v té době nejmodernějším pekárenském provoze, byla výrobní linka na Metro dezert přemístěna do tohoto výrobního závodu.
Název Metro dezertu odkazuje na nejvýznamnější událost roku 1974. Spuštění první trasy metra v Praze byla událost, která byla v té době oslavována jako velmi pokroková o událost svým významem překračující hranice Prahy.
První soupravy metra vyjely na trasu střídavě se 3 vagóny, ale již ze začátku se počítalo s tím, že soupravy budou mít 4 vagóny, proto také Metro dezert byl hned ze začátku vyroben se 4 kusy „vagónků“ a toto balení se prosazuje do současnosti. Technologie výroby zůstává stejná po celou dobu existence výrobku, příchutě se ale měnily. Již na začátku byly vyráběny ovocné příchutě – pomerančová, citronová, ale v průběhu doby se vyráběly i kokosové, kakaové, perníkové. V současné chvíli jsou na trhu kromě Metro dezertu Klasik také příchutě Moccacino, Mint, Vaječný likér, Skořice a připravuje se Banán.
V průběhu doby se měnily také obaly a názvy výrobku, od názvu dezert Metro, přes krátkodobě Michelský dezert, až po současný Metro dezert.
Metro dezert byl originální pochoutka, která neměla doposud na našem trhu obdobu. Tehdejší oborový výzkumný ústav měl za úkol vytváření inovací - pro Metro dezert jako základ použili vytipovaný zahraniční výrobek pro rozšíření zdejší nabídky.  Důvodem pro zakoupení výrobní linky byla především snaha zajistit pro náš trh výrobu dezertu s prodlouženou trvanlivostí a širokou využitelností, což v té době nebylo vůbec běžné. Výrobky s prodlouženou trvanlivostí, a tedy jednodušeji uchovatelné, byly zapotřebí například pro organizování stravování takových masových akcí, jakými byly spartakiády. A proto objednávky Metro dezertu na dodávky pro spartakiádní cvičence byly plánovány již s několika měsíčním předstihem.
Na zahájení výroby si vzpomíná pan Karel Paulů, technický ředitel. „Tehdy se do ČSSR dovezly 2 výrobní linky. Menší byla umístěna do Michle, a větší na Slovensko. Ta se však velmi rychle přestala využívat, protože se výroba v Michli velice dobře rozjela. Proto se rozhodlo, že větší linka se přestěhuje do Michle a ta menší se prodala do zahraničí.“ V dnešní době se Metro dezert na Slovensko úspěšně vyváží, takže se výrobek na daném trhu objevuje dál – dodává R. Slezáková, obchodní ředitelka.

Obrázek editujete kliknutím

Systém managementu bezpečnosti potravin

Ve spolupráci s Českou společností pro jakost, o. s. jsme v rámci projektu "Zavedení a certifikace integrovaného systému managementu bezpečnosti potravin", který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, získali část zdrojů na to, abychom zavedli integrovaný systém managementu bezpečnosti potravin. V rámci tohoto projektu jsme také významně zvýšili kvalifikaci našich zaměstnanců v oblasti bezpečnosti potravin. V roce 2008 jsme úspěšně podstoupili první certifikační audit dle normy ISO 22000:2006 ve střediscích, ve kterých se vyráběly speciální výrobky, jako jsou Metro dezert nebo Křehké plátky. V roce 2009 jsme získali také Certifikát IFS, a to na úrovni Higher Level, podle uznávané normy IFS Food. Standard IFS Food jsme udržovali dále i po provedených organizačních změnách po roce 2012 v dceřiné společnosti Michelské pekárny Premium s. r. o, zaměřené na výrobu Metro dezertu a Křehkých plátků. V roce 2017 jsme se vrátili k normě ISO 2200, verzi FSSC 22000, speciálně určené pro oblast managementu bezpečnosti potravin. Od konce roku 2017 jsme držiteli Certifikátu FSSC 22000. Systém FSSC 22000 trvale udržujeme a jeho účinnost potvrzujeme pravidelnými certifikačními audity. Tímto aktivním a odpovědným přístupem zajišťujeme požadavky systému managementu bezpečnosti potravin s cílem poskytovat bezpečné a kvalitní výrobky. Věříme, že to zákazníci ocení, a že si udržíme dobré jméno a postavení na trhu.  

Značka Dobré Pečivo

Dobré Pečivo je značka (ochranná známka) pro vybrané výrobky společnosti Michelské pekárny Premium s. r. o.

         Obchodní podmínky Michelské pekárny Premium s.r.o. 

Údaje o společnosti
Michelské pekárny a.s.
Michelské pekárny Premium s.r.o.


Michelské pekárny Premium s.r.o.
sídlo a kontaktní adresa společnosti:
U krčského nádraží 229/17, Krč, 140 00 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 198709
IČ: 242 63 362 DIČ: CZ24263362
Výše základního kapitálu 200 000,- Kč

Michelské pekárny a.s.
sídlo a kontaktní adresa společnosti:
U krčského nádraží 229/17, Krč, 140 00 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 648
IČ: 161 92 583 DIČ: CZ16192583
Výše základního kapitálu 3 445 498,- Kč